Need an account?

Forgot password?
Kejujuran Umar RA

Pada suatu hari Khalifah Umar bin Khattab RA naik ke mimbar dengan mengenakan pakaian rangkap dua.
Ia berkata, "Wahai segenap manusia, tidakkah kalian mendengar?"
Salman al-Farisi RA berkata, "Kami tidak akan mendengarkan kata-katamu."
Umar RA bertanya, "Mengapa, wahai Aba Abdillah (Salman)?"
Salman RA menjawab, "Engkau membagi-bagikan kepada kami masing-masing sepotong pakaian, sedangkan engkau memakai pakaian rangkap dua."
Umar RA menjawab, "Jangan terburu-buru berkata demikian."
Kemudian ia berseru kepada para hadirin, "Wahai, Abdullah... Abdullah..."
Tidak seorang pun yang menjawab.
Umar menyeru lagi, "Wahai, Abdullah ibnu Umar!"
Abdullah Ibnu Umar putranya, menjawab, "Labbaik, wahai Amirul Mukminin."
Umar bertanya, "Aku bertanya demi Allah, benarkah baju yang kupakai ini adalah milikmu?"
Abdullah bin Umar menjawab, "Benar, demi Allah pakaian itu benar milikku."
Kemudian Salman RA berkata, "Sekarang bicaralah. Kami akan mendengarkan kata-katamu."

Cara Cepat Menyembuhkan Luka Tautan
masih berjuang mengingat email
truk tambang biasa dan mobil dump truck gitu ternyata beda lho gan - Tautan

Today's Quote
""Diam adalah suatu kebijaksanaan, tetapi sedikit benar orang yang berbuat demikian." (HR Baihaqy)"